Το περιοδικό GRtraveller και το VSN HUB ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία

Το περιοδικό GRtraveller, όντας ο απόλυτος ταξιδιωτικός σύντροφος στις εξερευνήσεις των ταξιδιωτών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με οδηγό τις Πέντε Αισθήσεις, ανακοινώνει τη στρατηγική του συνεργασία με τo VSN Hub – Ancient Greek Culture in Business & Tourism, τον “Κόμβο Πολιτισμού”, εισάγοντας την αρχαία ελληνική κληρονομιά σε ένα σύγχρονο πλαίσιο ταξιδιωτικών εμπειριών.

Museum of Tourism in Athens Greece

The Museum of Tourism aims, at first, to enhance and promote valuable historic testimonies and objects, depicting the development of Greek Tourism over the last 60 years and secondly to become a prime source for the younger generation, students and researchers, in documenting the amazing course of the Greek Tourism Industry.

Nature & Culture ECHOPOLIS Conference 2018

VSN HUB has the pleasure to be among the panel speakers on the third day of the ECHOPOLIS Conference 2018. Wednesday 28 November 2018, at 11:45 - 13:00 in the "Sakis Karagiorgas Amphitheater", Panteion University of Social and Political Sciences. Vicky Evangeliou is presenting the Ancient Greek Philosophy Values in Entrepreneurship, Leadership and Experiential Tourism.

Load More